Ośrodek Wsparcia i Testów jest  realizowany w ramach Programu PFRON „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” na podstawie Umowy nr CID/000001/07/D z dnia 9.11.2021 r., która dotyczy zadania: „Utworzenie i prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów” –  funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Laskach” w terminie od 01.10.2021 r. do 31.12.2024 r.

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

OWiT Laski

Czym się zajmujemy?

Korzyści z technologii
prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie
Porady
świadczenie porad osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja
Instruktaż
prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie
Wypożyczalnia
wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWiT
Porady dla rodzin
świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących

OWiT Laski

napisz do nas

Zgoda(wymagane)